Podpalenia: nowy etap walki UNRWA z Żydami

Podziel się!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

W tym tygodniu, kiedy arabscy podpalacze wywołali olbrzymie pożary w całym Izraelu, Center for Near East Policy Research zakończyło nowe badania najnowszych podręczników szkolnych Autonomii Palestyńskiej (AP), używanych w szkołach zarządzanych przez Agendę Narodów Zjednoczony dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) w Judei, Samarii, Gazie i Jerozolimie, opublikowanych w latach 2014-2016. Autorem badania jest dziennikarz i uczony badań islamskich, dr Arnon Groiss.

Ostatnio publikowane podręczniki AP podżegają 500 tysięcy uczniów UNRWA do dołączenia do walki zbrojnej, by wyzwolić terytoria Izraela sprzed 1967 r., gdzie dzisiaj płoną pożary. „Prawo powrotu”, tak jak jest ono uczone w szkołach UNRWA oznacza, że każde dziecko musi włączyć się w walkę z “osiedlami”, które według tego, czego uczą się dzieci, zastąpiły domy i wsie ich dziadków i pradziadków. Uczeń dowiaduje się z PalestineRemembered.com  jak wyglądała jego wieś i które “osiedle” uzurpuje sobie to, co wierzy, że jest jego oczekującym nań domem rodzinnym.

15267979 1327458623951667 1189265660060581487 n
Rysownik Ronny Gordon świetnie podsumował plagę ostatnich podpaleń, które spustoszyły wiele miejsc w Izraelu…

25 stronicowe streszczenie można znaleźć tutaj: http://israelbehindthenews.com/jews-jewish-state-schoolbooks-used-unrwa-de-legitimization-demonization-indoctrination-war-2/15319/

UNRWA dopuszcza się zdrady swoich zobowiązań moralnych jako agenda ONZ, używając podręczników, by indoktrynować dzieci w sztuce wojny totalnej.  

Nowe badanie pokazuje, że podręczniki szkolne używane przez UNRWA nie udają nawet, że zgodne są z zasadami uzgodnionymi w Umowach w Oslo – wzajemne uznanie, rozwiązanie konfliktu wyłącznie środkami pokojowymi i odrzucenie przemocy.

Zamiast tego, nowe podręczniki szkolne AP/UNRWA przyjmują postawę delegitymizacji, i demonizacji Izraela oraz indoktrynacji każdego dziecka, by przystąpiło do wojny o zlikwidowanie Izraela.  

Delegitymizacja w tym wypadku znaczy zaprzeczanie, że Żydzi mają prawo żyć na tej ziemi.

Nowe podręczniki szkolne AP/UNRWA odrzucają historię żydowską w tym kraju w starożytności i negują fakt istnienia tam miejsc świętych dla Żydów, takich jak Ściana Zachodnia w Jerozolimie, Wzgórze Świątynne, Grota Patriarchów w Hebronie i Grób Racheli w Betlejem – które wszystkie są opisywane jako muzułmańskie miejsca święte uzurpowane sobie przez Żydów.

Demonizacja odgrywa żywotną rolę w propagandowej wojnie za pośrednictwem podręczników szkolnych UNRWA.

Podręczniki AP/UNRWA przypisują Żydom ludobójcze zamiary wobec Palestyńczyków i przedstawiają tych ostatnich jakie największe ofiary wojny. W tych nowych podręcznikach przytacza się ponad dwadzieścia oskarżeń wobec Żydów – przeprowadzanie masakr, niszczenie wsi, agresja wobec krajów arabskich, mordowanie dzieci palestyńskich, burzenie domów, wyrywanie drzew, rabunek ziemi i wody, więzienie palestyńskich „bojowników o wolność”, niszczenie gospodarki palestyńskiej, ponoszenie odpowiedzialności za przemoc domową w rodzinach w społeczeństwie palestyńskim, powodowanie narkomanii i zanieczyszczanie środowiska palestyńskiego.

Takie przedstawianie Żydów może z łatwością motywować uczniów szkół UNRWA do zabijania. Powiedzenie, że podręczniki AP w szkołach UNRWA nigdy nie omawiają pokoju lub współistnienia z Izraelem, byłoby niedomówieniem. Zamiast tego propagują wojnę dla wyzwolenia Palestyny, całej Palestyny, i nie ograniczają walki do Judei, Samarii i Gazy. Radykalne wątki islamskie – męczeństwo, dżihad i ribat (stanie na straży przeciwko wrogom islamu) – są „wartościami” wpajanymi uczniom w szkołach UNRWA.

Wszystko to rzuca cień na UNRWA jako na oddaną pokojowi agendę ONZ, ponieważ propaguje ona teksty, które wzywają do dżihadu, wyeliminowania Izraela z mapy, fałszują historię i dokumenty historyczne i odmawiają jakiegokolwiek uznania Izraela, członka ONZ od 1949 r., jako suwerennego państwa. W nowych podręcznikach UNRWA Izrael jest zastąpiony przez Palestynę jako suwerenne państwo również w pisanych tekstach, a nie tylko na mapach: “Krajami Lewantu [Bilad Al-Szam po arabsku] są Palestyna, Jordania, Syria i Liban” (Edukacja islamska, klasa 2, część 1 (2014) s. 72). Ponadto, Tel Awiw określony jest po raz pierwszy jako miasto intruzów żydowskich, a zatem nie jest pokazany na mapie, która obecnie ukazuje się tylko z arabską nazwą (Matematyka, klasa 1, część 1 (2016) s.143), tworząc nowy mit palestyński, według którego Tel Awiw jest okupowanym miastem arabskim.

Podręczniki UNRWA z 2016 r. wzmacniają zbrojny charakter walki o wyzwolenie. Podręczniki UNRWA do “wychowania narodowego i społecznego” dla klas 3 i 4 mówią po raz pierwszy o roli tych książek w “podboju”: “Celem tej książki jest zbudowanie i umocnienie zestawu wartości i nacjonalizmu w młodszym pokoleniu naszych synów, uczniów – w celu przezwyciężenia rozmaitych wyzwań narzucanych przez podbój, który uciska nasz kraj i używa różnych środków w celu kontynuowania swojej hegemonii i panowania nad naszym losem i zasobami, i likwiduje wszystkie wysiłki lokalne, regionalne i międzynarodowe do wyzwolenia, budowy i założenia państwa palestyńskiego z Jerozolimą jako jego stolicą”.

30 krajów demokratycznych, poczynając od USA, finansuje UNRWA sumą 1,2 miliarda dolarów rocznie. Te kraje mogłyby sprawdzić i skorygować podręczniki używane w szkołach UNRWA. Stanie się tak tylko, jeśli obywatele krajów finansujących UNRWA zażądają od swoich rządów uwarunkowania dalszego finansowania UNRWA od przeglądu tego, czego ta organizacja naucza w swoich szkołach.

Pytanie: dlaczego pozwalać na to, by szkoły ONZ indoktrynowały dzieci do angażowania się w wojnę?

David Bedein


Arson: A New stage in the UNRWA War on the Jews

Israel Behind the News, 26 listopada 2016

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska (LISTYZNASZEGOSADU.PL)


 


Podziel się!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *